Oferta

Firma świadczy usługi generanlego wykonastwa i podwykonawcze w segmencie budownictwa kubaturowego zwłaszcza mieszkaniowego, budownictwa jednorodzinnego oraz budownictwa inżynieryjnego, usługi doradcze z zakresu szeroko pojętego budownictwa oraz nadzór wykonawaczy inwestycji.

  • Kompleksowe wykonastwo obiektów inzynierskich, mostów, tuneli, przepustów

  • Kompleksowe wykonastwo od podstaw budynków wielorodzinnych

  • Remonty istniejących obiektów budowlanych

  • Przebudowy oraz rozbudowy istniejących obiektów budowlanych

  • Prace żelbetowe

  • Nadzór nad wykonastwem obiektów budowlanych

  • Doradztwo techniczne w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów budowlanych oraz optymalizacji kosztów inwestycji

.